SEMA & DERVISH DANCE

Sema Hz. Mevlana (1207-1273) ilhamıyla yaratılmış ve geliştirilmiş dünyanın en mistik dansı olarak bilinir. Mevlana’ya da Şems-i Tebrizi öğretmiştir. Tasavvuf inancı içerisinde sevgiliyle buluşma olarak yer alsa da günümüzde bu hipnotize eden ve bizlere öğretilenin dışında daha derin bir dans olduğunu söyleyebiliriz. Aktif meditasyon olarak da tanımladığımız bu sufi dans ya da dervish dans dönüş esnasında kişiye farklı deneyimler yaşatır.

YOGA & NEFES

Yoga felsefesi budizme benzer şekilde yaşamın ıstırap dolu olduğuna ve acıdan kaçınmanın mümkün olmadığına ancak zihnimizi dönüştürerek kendimizi acıdan özgürleştirebileceğimizi işaret eder. Yoga felsefesine göre acı kaçınılmaz olsa da acı çekmek insanın kendi seçimidir. Yoga pratikleri de bu amaca hizmet ederek insanın acıdan özgürleşmesi yolunda kullanabileceği farklı araçlar ve teknikler sunar.

SOUND HEALING

Ses, insan kulağı ile duyduğumuz – duymadığımız titreşimlerin, frekansların tümüdür.
Her şey sestir, titreşimdir ve ses her yerdedir. Evrende her şeyin kendine has titreşimi
frekansı vardır. Ses evrenin temelidir.
Ses Meditasyonu için önceliğimiz niyete odaklamadır. Her çalışmada öncelikle nefes sakince alınır ve nefes boşaltılır sonra uyulamaya geçilir.

ASTROLOJİK SEANSLAR

Tekamül etmek amaçlı bedenlenen ruhsal varlıklar olarak, bu yaşamımızın öncesinde deneyimlediklerimizi, yarım bıraktıklarımızı ve aynı zamanda artık gidilmesi gereken yönün ne olduğunu Oğuzhan Ceyhan karma astrolojisi öğretileri ışığında kişiye göstermeyi hedefliyoruz.